Qubit fluorometer
 
 
หากใช้เครื่อง Qubit fluorometer ควรจะใช้หลอด 0.5 ml แบบไหน แล้วจะใช้หลอด 0.2 ml แทนได้หรือไม่

ตอบ: เนื่องจากเครื่อง Qubit fluorometer  ไม่ต้องใช้คู่กับหลอด cuvette ดังนั้นหลอดที่แนะนำให้ใช้จึงเป็นหลอดพีซีอาร์ขนาด 0.5 ml ที่ลักษณะใส และมีผนังหลอดบาง (thin wall) จะใช้หลอดยี่ห้ออะไรก็ได้ ทั้งนี้นี้จากหลุม (well) สำหรับใส่หลอดตัวอย่างมีขนาดพอดีกับหลอด 0.5 ml จึงไม่สามารถใช้กับหลอดพีซีอาร์ขนาด 0.2 ml ได้คะ


 

สี fluorescent ที่มีอยู่ในน้ำยา Quant-it มีสีอะไรบ้างและแต่ละตัวจะทำหน้าที่อย่างไร

ตอบ: Picogreen, Oligreen และ Ribogreen ซึ่งทำหน้าที่จับดีเอ็นเอสายคู่ (double strand DNA) ดีเอ็นสายเดี่ยว (single strand DNA) และ อาร์เอ็นเอ ตามลำดับ


 

ก่อนทำการวัดปริมาณของดีเอ็นเอตัวอย่างนั้นจะต้องทำการวัดดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA standard) ที่ให้มาทุกครั้งหรือไม่

ตอบ: จริงๆแล้วเราแนะนำว่าควรจะทำทุกครั้งคะ เพื่อความแม่นยำของข้อมูลที่ได้ แต่ทั้งนี้หากไม่ได้ปิดเครื่อง Qubit และถอดปลั๊กเครื่องออก สามารถเรียกข้อมูลของดีเอ็นเอมาตรฐานอันเดิมมาใช้ได้


 

น้ำยา Quant-it™ ssDNA assay kit ใช้กับตัวอย่างประเภทไหน เช่นอะไรบ้าง

ตอบ: น้ำยาตัวนี้ใช้กับตัวอย่างดีเอ็นเอที่เป็น single strand DNA (ดีเอ็นเอสายเดี่ยว) เช่น เส้นโอลิโกนิวคลีโอไทป์ที่ได้มาจากการสังเคราะห์, PCR primers, hybridization probe หรือดีเอ็นเอที่เสียสภาพกลายเป็นสายเดี่ยวในสารละลายต่างๆ


 

ชุดน้ำยาที่ใช้กับเครื่อง Qubit™ fluorometer มีอะไรบ้าง

ตอบ: Quant-iT™ dsDNA BR assay, Quant-iT™ dsDNA


 

ทำไมเมื่อวัดค่าการดูดกลืนแสงของดีเอ็นเอด้วยเครื่อง spectrophotometer แล้วคำนวณค่ากลับมาเป็นความเข้มข้นแล้วจึงได้ค่าที่สูงกว่าการวัดด้วยเครื่อง Qubit™ fluorometer

ตอบ: เนื่องจากการวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 260 นั้น เครื่องจะอ่านค่าของ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และนิวคลีโอโทป์อิสระ หรือสารอื่นๆที่ปนเปื้อนมาที่สามารถดูดกลืนแสงช่วงความยาวคลื่น 260 ได้ ดังนั้นจึงทำให้ค่า OD ที่ได้จึงสูงด้วย ในขณะที่เครื่อง Qubit fluorometer จะวัดเฉพาะดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ หรือโปรตีน ตัวใดตัวหนึ่งที่สนใจเท่านั้น


 

สามารถใช้เครื่อง Qubit™ fluorometer วัดตัวอย่างกรดนิวคลีอิกในเชิงคุณภาพ (quality)ได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้คะ เนื่องจากตัวเครื่องสามารถปริมาณวัดกรดนิวคลีอิกและโปรตีนได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้วัดค่าความบริสุทธิ์หรือ OD260/280 ratio ได้


 

เครื่อง Qubit™ fluorometer ใช้วัดตัวอย่างอะไรได้บ้าง

ตอบ: ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีนค่ะ


 

เครื่อง Qubit™ fluorometer มีความถูกต้อง (accuracy) และความไว (sensitivity) มากน้อยแค่ไหน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง micropalate reader

ตอบ:  จริงๆแล้วผลการอ่านค่าจะเครื่อง Qubit™ fluorometer ให้ความถูกต้องและความไวเช่นเดียวกับเครื่อง microplate reader ค่ะ


 

หากต้องการวัดความเข้มข้นของพลาสมิดดีเอ็นเอจะใช้เครื่อง Qubit™ fluorometer ได้หรือไม่และจะต้องใช้คู่กับน้ำยาตัวไหน

ตอบ:ใช้ได้คะ แนะนำให้ใช้กับน้ำยา Quant-it™ DNA assay BR kit  cat# Q331030 ค่ะ แต่ถ้าหากพลาสมิดตัวอย่างมีปริมาณน้อยอาจจะเลือกใช้ Quant-it™ DNA assay kit HS ก็ได้คะ เนื่องจากจะเหมาะกับตัวอย่างดีเอ็นปริมาณน้อยในระดับ 10pg-100ng


 

เครื่อง Qubit™ fluorometer มีหลักการทำงานอย่างไร

ตอบ: เป็นเครื่องที่มีหลักการทำงานเหมือนกับเครื่อง spectrophotometer แต่จะมีการกำหนดช่วงความยาวคลื่นของแหล่งกำเนิดแสง เพื่อให้เหมาะสมกับสี fluorescent ที่ใช้ ซึ่งสี fluorescent ที่ใช้นั้น จะแยกจับเฉพาะดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ หรือโปรตีนเท่านั้น ทำให้ค่าการดูดกลืนแสงเป็นค่าที่แม่นยำมาก เนื่องจากจะไม่เกิดการรบกวน (interfere) จากสารอื่น


 

ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service