Event & Activity

โครงการ "สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา" ปีที่ 8


12 December 2014 - 14 December 2014

โรงเรียนบ้านผาเยอ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน


ผู้บริหาร บริษัท กิบไทย จำกัด พร้อมตัวแทนพนักงาน และลูกค้าผู้มีจิตอาสาจำนวนกว่า 200 ท่าน ร่วมทำกิจกรรม และมอบอาคารเรียนหลังที่ 8 ให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ réplique rolex โรงเรียนบ้านผาเยอ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน ปีนี้ทางกิบไทยได้สร้างอาคารเรียนถาวรจำนวน 3 ห้องเรียน และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อให้คุณครู และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แล้วพบกันใหม่ในโครงการ "สานฝันปี 9" ในปีหน้าค่ะX