Event & Activity

Thailand Lab 2015


09 September 2015 - 11 September 2015

Bitec Bangnaกิบไทยร่วมออกบูธแสดงสินค้างาน Thailand Lab 2015 ในวันที่ 9-11 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ชมสินค้า และร่วมสนุกกับกิกรรมต่างๆ ภายในบูธ 3N Holding Squear เป็นจำนวนมาก ทางกิบไทยขอขอบคุณจากใจจริงทุกท่านที่ได้แวะเยี่ยมชมสินค้าของเรา และหากมีสิ่งบกพร่องไปบ้าง กิบไทยขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และพบกันใหม่ใน Thailand Lab 2016

X