Event & Activity

พิธีลงนามสัญญา การสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


16 September 2015 - 16 September 2015

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พิธีลงนามสัญญา การสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ชีวโมเลกุล เพื่อการสร้างนวัตกรรมและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาศูนย์เป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท กิบไทย จำกัด ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย swiss replica watches

X