Event & Activity

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่24 ประจำปีงบประมาณ2559 Smart Medical Sciences Smart Life


21 March 2016 - 23 March 2016

อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานีกิบไทย ร่วมออกบูธแสดงสินค้า งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่24 ประจำปีงบประมาณ2559 ในหัวข้อ Smart Medical Sciences Smart fashion replica watches Life “ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

X