Event & Activity

งานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์


11 July 2016 - 12 July 2016

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานครบริษัท กิบไทย จำกัด ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ “Genomics and Genetics Conference 2016 (GGC2016)" ซึ่งจัดโดยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย www.aaafinewatches.com

X