Event & Activity

โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 12


08 December 2018 - 10 December 2018

โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่บริษัท กิบไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ "สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษาปีที่ 12" โดยนำพนักงานและลูกค้าร่วมกันเป็นอาสาสมัครมอบอาคารเรียนหลังที่ 12 ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนากลาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน, หนังสือ, เสื้อผ้า, รองเท้าและสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง รวมทั้งชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้พี่ๆ จิตอาสายังร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้น้องๆ และชาวบ้านได้รับความสุขจากโครงการในครั้งนี้อย่างถ้วนหน้า แล้วพบกับโครงการดีดีในปีต่อไปค่ะ

X