Event & Activity

งานประชุมวิชาการประจำปี คร้งที่ 28 สมาคมไวรัสวิทยา (แห่งประเทศไทย)


15 November 2018 - 16 November 2018

ห้องอมรินทร์ชั้น 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานครX