Event & Activity

โครงการสานฝันวันฟ้าใสธารน้ำใจเพื่อการศึกษาปีที่ 13


10 December 2020 - 12 December 2020

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่บริษัท กิบไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ "สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา" ส่งมอบอาคารกิบไทยสานฝันหลังที่13  ให้กับโรงเรียนบ้านป่างิ้ว อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยจะใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งอาคารเรียนหลังเดิมมีโครงสร้างทรุดโทรมไม่สามารถใช้ดำเนินการเรียนการสอนได้  ดังนั้นคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ จึงได้นำลูกค้า และพนักงานร่วมกันเป็นอาสาสมัคร ตีฝาทาสีอาคาร และจัดซุ้มกิจกรรม และมอบถุงปันสุขให้กับน้องๆ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน งานนี้เราจึงได้เห็นความสุขใจของผู้ให้ และรอยยิ้มของผู้รับ แล้วพบกับโครงการสานฝันฯ ในปีต่อไปค่ะ 

X