Event & Activity

บริษัท กิบไทย จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย


31 May 2021 - 31 May 2021

โรงพยาบาลราชประชาสมาสัยผู้บริหารบริษัท กิบไทย จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย มูลค่ารวม 262,000 บาทเพื่อสู้ภัย COVID-19 โดยมีนายนิยม ไกรปุย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชประชาสมาสัย #สู้ภัยโควิด19   #จากใจกิบไทย #3Nร่วมสร้างความปลอดภัยสู้ภัยโควิด19

X