Event & Activity

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Add LINE Official @GIBTHAI Webinar วันที่ 16 กรกฎาคม


16 July 2021 - 16 July 2021

Gibthai Training Center


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Add LINE Official  @GIBTHAI  ในงานสัมมนาออนไลน์  
ในห้วข้อเรื่อง: Optimizing Cell Culture in Vaccine Production Scale

 

สำหรับผู้โชคดีที่มีรายชื่อทางบริษัทกิบไทย จำกัด จะดำเนินการส่งของรางวัลให้ต่อไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
(หากผู้โชคดีท่านใดที่ต้องการแก้ข้อมูลในการจัดส่ง รบกวนแจ้งกลับมาที่ Email : kanokwan-mk@3nholding.com

หมายเหตุ:
** รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

X