Corporate News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี GIBTHAI Customer Satisfaction Survey 2021 (ครั้งที่ 1)


01 September 2021 - 30 September 2021

บริษัท กิบไทย จำกัด


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม GIBTHAI Custmer Satisfaction Survey 2021 (ครั้งที่ 1) 

กติกาการรับของรางวัล:
1.) บริษัทฯ จะส่งรางวัลตามที่อยู่ในแบบสอบถาม **หากผู้โชคดีต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งของรางวัล กรุณาแจ้งกลับมาที่ LINE OA @GIBTHAI หรือที่ Email : kanokwan-mk@3nholding.com (คุณกนกวรรณ) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
2.) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เปลี่ยนของรางวัลอื่นๆ หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
3.) บริษัทฯ จะดำเนินการส่งของรางวัลในช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  **แต่ด้วยในสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากบางพื้นที่ถูกสั่งปิดอาจจะมีการส่งของรางวัลล่าช้า ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

บริษัท กิบไทย จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ท่านสามารถร่วมทำแบบสอบถามได้ที่  https://www.gibthai.com/customersurvey

X