ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากงาน Webinar ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564


05 October 2021

3N Training Center


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกๆ กิจกรรมในงาน Webinar
ในห้วข้อเรื่อง: The Superior Guide to Western Blotting Workflow
กติกาการรับของรางวัล 
1.) ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรติดต่อกลับ / หน่วยงาน และสถานที่จัดส่งของรางวัลกลับมา LINE OA @GIBTHAI หรือที่ Email : kanokwan-mk@3nholding.com (คุณกนกวรรณ)  เพื่อยืนยันการการรับรางวัล มาภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564
2.) หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
3.) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เปลี่ยนของรางวัลอื่นๆ หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
***บริษัทฯ จะดำเนินการส่งของรางวัลในช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  **แต่ด้วยในสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากบางพื้นที่ถูกสั่งปิดอาจจะมีการส่งของรางวัลล่าช้า ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

รายชื่อผู้ได้รางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม Q&A
รางวัลนาฬิกาข้อมือ Thermo คุณอทิตยาภรณ์ อ่อนสิงห์
คุณ Kornthara
รางวัล แก้วเก็บอุณหภูมิ Anza คุณปรียนันท์ ศิระประภาภัสส์    
คุณ Nitipon K
รางวัลกระเป๋า Foldable Bag คุณ Sa-nga         
คุณ Supaporn-AHS    
รางวัลแก้วเก็บอุณหภูมิ Antibodies คุณจารุพรรณ  จำปาศรี        
คุณ Preeyanum  Siraprapapat    
รางวัล Fold Auto Umbrella

คุณมนทกานติ์ จิตต์แจ้ง    
คุณ Ronnachai  Keawtao

 

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมตอบแบบประเมิน  (วงล้อมหัศจรรย์)
รางวัลกระเป๋า GTC คุณ Ronnachai  Keawtao 
คุณวนิดา พงศ์สถาพร 
คุณนัฐ ตัณศิลา 
คุณนิตยา ลิ่มสุวรรณโชติ 
คุณณัฏฐาภรณ์ ณ นคร 
คุณเบญจมาภรณ์ วงศ์อนุ 
คุณชัยฤกษ์ หอมศิริกมล 
คุณธเนศ ศรีมติมานนท์ 
คุณสุรีย์พร เอี่ยมศรี 
คุณสุภาพร ขำจันทร์

 

รายชื่อผู้ได้รางวัลจากกิจกรรม LINE OA @GIBTHAI 
รางวัล Fold  Auto Umbrella  คุณประสพชัย อร่ามรุ่งโรจน์
คุณนฤมล มหาอำนาจ
รางวัลกระบอกกรองชา คุณสุภาวดี จิตภักดีบดินทร์
คุณยุวธิดา สูงห้างหว้า
คุณศรีสุดา ปัณณานุสรณ์
คุณถวัลย์ ฤกษ์งาม
คุณพลอยภัสสร หอมกลิ่นแก้ว
คุณภาณุพงศ์  ช้างต่อ
คุณวทันยา ห้าวหาญ
คุณศุภฤทธิ์ ภักดีไทย
คุณจิรวัฒน์ เรืองเนตร
คุณธรรมนูญ จิตพรมมา
รางวัล TV Tissue BOX คุณปณาลี  วัฒฐานะ
คุณชาวี เหล่ามีผล
คุณสิริลักษณ์ ตีรณธนากุล
คุณจิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
คุณพินิดา ภูผา
คุณปาริฉัตร แอ่นดอน
คุณพิจิตรา อ๊อดเอก
คุณอัจฉริยา ยศบุญเรือง
คุณกัญณัฏฐ์ ละแมนชัย
คุณนรินธร เคนหล้า
คุณพนิตพร​ เหล่าพาณิชกร
คุณจุฑากร ชาติไทย
คุณจันทรพิมพ์ พินนอก
คุณศักดินา  พรมมาอ้วน
คุณนฤมล​ พานิชกุล
คุณศรุดา ติวะนันทกร
คุณสุธาสินี อาษายุทธ์
คุณชญานีย์ ธรรมรัตน์
คุณชนากานต์​ ​เตชวิ​สุทธินันท์​
คุณเตชภณ ทรงผาสุข

 

X