Corporate News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม GIBTHAI Custmer Satisfaction Survey 2021 (ครั้งที่ 2)


25 January 2022

บริษัท กิบไทย จำกัด


กติกาการรับของรางวัล:
1.) บริษัทฯ จะส่งรางวัลตามที่อยู่ตามแบบสอบถาม **หากผู้โชคดีต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งของรางวัล กรุณาแจ้งกลับมาที่ LINE OA @GIBTHAI หรือที่ Email : kanokwan-mk@3nholding.com (คุณกนกวรรณ) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
2.) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เปลี่ยนของรางวัลอื่นๆ หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
3.) บริษัทฯ จะดำเนินการส่งของรางวัลในช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  **แต่ด้วยในสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากบางพื้นที่ถูกสั่งปิดอาจจะมีการส่งของรางวัลล่าช้า ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

บริษัท กิบไทย จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ แล้วพบกิจกรรมตอบแบบสอบถาม GIBTHAI Custmer Satisfaction Survey 2022 เร็วๆ นี้ 

 

X