School Charity Project

โครงการสานฝันวันฟ้าใสธารน้ำใจเพื่อการศึกษาปีที่ 14


10 December 2021 - 12 December 2021

โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขากูเตอร์โก อำเภอแม่ระมาด จังหวัตาก       ภาพบรรยากาศโครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 14 โดยผู้บริหาร และพนักงานกิบไทย ร่วมแรงร่วมใจตีฝาทาสี จนแล้วเสร็จเป็นอาคารเรียนที่สมบูรณ์ และส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านสามหมื่น สาขากูเตอร์โก อำเภอแม่ระมาด จังหวัตาก วันที่ 10-12 ธันาคม 2564 
        เป็นเวลา 14 ปีแล้วที่เราเดินทางข้ามภูเขาหลายพันยอด ผ่านทั้งเนินเขา ทิวเขาสวย และบางยอดเขานั้นสูงชันเป็นทางลูกรังเพื่อพาลูกค้า และพนักงานร่วมกันสร้างและส่งมอบอาคารเรียนให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในทุกๆ ปีที่จัดกิจกรรมก็จะมีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นทุกครั้ง แม้ในปีนี้ที่เราต้องเว้นระยะห่างจำกัดจำนวนอาสาสมัคร แต่อาคารกิบไทยสานฝันหลังที่ 14 ก็เสร็จสมบูรณ์ทั้งอาคารเรียนและภาพศิลปะบนผนังภายในเวลา 2 วัน 
       กิบไทยขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของ บริษัทฯ ได้นำสิ่งของมอบให้ผ่านคุณครูเพื่อส่งมอบให้เด็กนักเรียนต่อไป แล้วพบกันโครงการสานฝันฯ 15 ในปีหน้าค่ะ 


 

X