ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากงาน Webinar ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


01 July 2022

GIBTHAI Training Center


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุก ๆ กิจกรรมในงาน Webinar
ในห้วข้อเรื่อง: Complete Workflow of Gene Cloning & Protein Expression Technology

กติกาการรับของรางวัล 
1.) ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรติดต่อกลับ / หน่วยงาน และสถานที่จัดส่งของรางวัล กลับมาทาง Inbox @GIBTHAIFAN หรือ LINE OA @GIBTHAI หรือที่ Email : kanokwan-mk@3nholding.com (คุณกนกวรรณ)  เพื่อยืนยันการรับรางวัล มาภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
2.) หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
3.) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เปลี่ยนของรางวัลอื่นๆ หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
***บริษัทฯ จะดำเนินการส่งของรางวัลในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป  **แต่ด้วยในสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากบางพื้นที่ถูกสั่งปิดอาจจะมีการส่งของรางวัลล่าช้า ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

X