Exhibition

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Important respiratory viruses in the 21st century”


04 August 2022

โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า


งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Important respiratory viruses in the 21st century” 

จัดโดย: สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโครงการไข้หวัดใหญ่ (Flu-Lab) 

X