ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากงาน Webinar ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565


12 July 2022

GIBTHAI Training Center


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุก ๆ กิจกรรมในงาน Webinar
ในห้วข้อเรื่อง: Basic of Stem Cells and Their Applications Ep.1

กติกาการรับของรางวัล 
1.) ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรติดต่อกลับ / หน่วยงาน และสถานที่จัดส่งของรางวัล กลับมาทาง Inbox @GIBTHAIFAN หรือ LINE OA @GIBTHAI หรือที่ Email : kanokwan-mk@3nholding.com (คุณกนกวรรณ)  เพื่อยืนยันการรับรางวัล มาภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
2.) หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
3.) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เปลี่ยนของรางวัลอื่นๆ หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
**บริษัทฯ จะดำเนินการส่งของรางวัลภายในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป** 

X