Product Articles

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator)

Laboratory


เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) รุ่น STRIKE 300 เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท WIGGENS CO., LTD ประเทศเยอรมนี เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่าง โดยกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่กับสารตัวอย่าง ทำให้สารตัวอย่างเข้มข้นขึ้น ตัวเครื่องประกอบด้วยชิ้นส่วนภายในที่ทำจากวัสดุสามารถทนการกัดกร่อนได้ดี

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) รุ่น STRIKE 300 เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท WIGGENS CO., LTD ประเทศเยอรมนี เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่าง โดยกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่กับสารตัวอย่าง ทำให้สารตัวอย่างเข้มข้นขึ้น ตัวเครื่องประกอบด้วยชิ้นส่วนภายในที่ทำจากวัสดุสามารถทนการกัดกร่อนได้ดี 

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง

  • การออกแบบ: ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัด และทันสมัย ชุดควบคุมทั้งหมดถูกจัดวางให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของตัวเครื่องเพื่อความสะดวก 
  • แผงควบคุม (Control panel):หน้าจอระบบสัมผัสมีขนาดหน้าจอที่กว้าง และอ่านง่าย มีส่วนไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถปรับตั้งโปรแกรมได้หลากหลาย และปฏิบัติตาม GLP

  • ระบบควบคุมสุญญากาศภายในตัวเครื่อง:ระบบควบคุมสุญญากาศสามารถควบคุมได้ผ่านหน้าจอระบบสัมผัส ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง

 

  • ระบบปิดผนึก (Sealing system): ระบบปิดผนึก STEROGLASS แบบพิเศษ ช่วยให้การซีลปิดผนึกเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ป้องกันการกัดกร่อนที่อาจเกิดจากการสัมผัสกับตัวทำละลาย ระบบปิดผนึกนี้ เป็นคุณสมบัติมาตรฐานในเครื่อง STRIKEทุกรุ่น และสามารถใช้ได้กับเครื่องแก้วทุกประเภท

  • สามารถประกอบเครื่องเข้ากับขวดวัดปริมาตร (Flask): ขวดไอระเหย( Evaporating Flask ) จะถูกขันเกลียวเข้ากับท่อระบายแรงดัน (Steam passing pipe) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบเป็นไปอย่างแน่นหนา และง่ายต่อการถอดประกอบ (ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ขวดระเหยแบบไม่มีเกลียว (Unthreaded) ร่วมกับสปริงแคลมป์ เพื่อติดตั้งขวดระเหยได้)

  • มีกระบังป้องกันความปลอดภัย (Safety shield): เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนทุกรุ่นได้รับการติดตั้งกระบังป้องกันความปลอดภัย โดยหากผู้ใช้งานต้องการถอดออกจากตัวเครื่อง ผู้ใช้งานสามารถนำกระบังป้องกันความปลอดภัยมาติดตั้งบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องได้

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

แผนก Technical support e-mail: tas@3nholding.com หรือติดต่อแผนกขาย Laboratory Product Divisionโทร. 02-2748331

 


X