Product Articles

การตรวจวินิจฉัยและแยกสายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้เลือดออก (GenoAmp® Real-Time RT-PCR Dengue)

Life Science


การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิค Real-time PCR มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันสาเหตุของการเกิดโรค และยังมีความสำคัญในเชิงของการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกที่สำคัญในประเทศไทย เป็นเชื้อไวรัสที่ มี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4

น้ำยา GenoAmp® Real-Time RT-PCR Dengue เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปที่อาศัยหลักการ Multiplex one-step real-time RT-PCR ที่สามารถตรวจแยกสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ ในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง ผลิตโดยบริษัท Medical Innovation Ventures ประเทศมาเลเซียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ และชุดน้ำยา GenoAmp® Real-Time RT-PCR Dengue ได้รับ CE-IVD จึงสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยโรคได้

GenoAmp® Real-Time RT-PCR Dengue

หมายเลขผลิตภัณฑ์

 

GRA2006

จำนวน

 

100 reaction

ข้อบ่งใช้

 

ใช้สำหรับตรวจแยกสายพันธุ์เชื้อ Dengue virus serotype 1, 2, 3, 4

หลักการ

 

Multiplex Real-Time RT-PCR

Target

 

Dengue serotype 1, 2, 3, 4 (DENV-1, -2, -3, -4)

ตัวอย่างที่ใช้

 

Plasma / Serum

ตัวควบคุมในชุดน้ำยา

 

Internal control (IC),
Positive control (PC),
PCR Grade Water (Negative control)

Limit of detection

 

DENV-1
DENV-2
DENV-3
DENV-4

7.60 copies/µL
2.30 copies/µL
14.40 copies/µL
3.40 copies/µL

Sensitivity

 

97.4%

Specificity

 

100%

การเก็บรักษา

 

-20ºC

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อแผนก Technical support e-mail: TAS@3nholding.com หรือฝ่ายงาน Life Science product โทร 022748331


X