Product Articles

Laboratory

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer Benchtop)

 

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท GOLD SIM CELLULAR SCIENCE LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ให้แห้ง ภายใต้สภาวะอุณภูมิต่ำ จึงลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์เนื่องจากความร้อน รวมทั้งลดการทำลายเนื้อเยื่อ และโครงสร้าง และเป็นวิธีการที่สามารถเก็บรักษาคุณสมบัติทางชีวภาพให้แก่เนื้อเยื่อได้อีกด้วย

ส่วนประกอบของเครื่อง

 1. ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ
  ระบบควบคุมถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งโปรแกรมกระบวนการทำแห้งได้ตามความต้องการ ตั้งแต่การทำแห้งไปจนถึงการละลายน้ำแข็ง (สำหรับเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งระดับ pilot)
   
 2. ระบบให้ความร้อนแก่ชั้นบรรจุตัวอย่าง (Shelf heating system)
  อุณหภูมิจะถูกควบคุมโดยอาศัยการหมุนเวียนของตัวกลางทำความเย็น (Cooling medium) ภายในชั้นบรรจุตัวอย่าง (Shelves) เพื่อให้การกระจายตัวของอุณหภูมิเป็นไปอย่างทั่วถึง และช่วยให้เกิดการทำแห้งได้อย่างรวดเร็ว
   
 3. ระบบการทำเยือกแข็ง (Pre-freeze)
  ผู้ใช้งานสามารถทำเยือกแข็ง (Pre-freeze) ตัวอย่างได้ภายในตัวเครื่อง เพื่อลดความยุ่งยากในการขนย้ายตัวอย่างจากเครื่องทำความเย็นภายนอกมายังเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้งาน
   
 4. ระบบละลายน้ำแข็ง (Defrosting system)
  เป็นระบบที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแห้ง
   
 5. ระบบไล่อากาศด้วยก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติ (สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ)
  ระบบไล่อากาศแบบอัตโนมัติช่วยปกป้องตัวอย่างจากการปนเปื้อนของน้ำมันจากเครื่องปั๊มสุญญากาศและปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยการเติมก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ซึ่งปราศจากการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบ เมื่อปั๊มสุญญากาศหยุดทำงาน
   
 6. อุปกรณ์ป้องกันตัวอย่าง (Safe stoppering device)
  เมื่อผู้ใช้งานต้องการเก็บรักษาตัวอย่างในภาชนะบรรจุ สามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ capping device เพื่อช่วยปิดผนึกตัวอย่างให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสม
   
 7. ปั๊มสุญญากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วยฟังก์ชัน Vacuum backfilling
  ฟังก์ชัน Vacuum backfilling เป็นระบบป้องกันการเชื่อมต่อระหว่างปั๊มสุญญากาศ และระบบไล่อากาศอัตโนมัติ เมื่อปั๊มสุญญากาศหยุดทำงาน ระบบไล่อากาศอัตโนมัติจะทำงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันจากเครื่องปั๊มสุญญากาศเข้าสู่ระบบท่อสุญญากาศ นอกจากนี้ ปั๊มสุญญากาศประสิทธิภาพสูงยังช่วยเร่งการทำงานในการกำจัดความชื้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำความเย็นของเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
   


 8. ภาพที่ 1 แสดง Patented Anti-Backflow Technology

 9. คอมเพรสเซอร์ที่มีค่าการทำความเย็นสูง และมาพร้อมกับฟังก์ชันหน่วงเวลาเริ่มการทำงาน (Start-up delay function)
  คอมเพรสเซอร์ ที่มีค่าการทำความเย็นสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ควบแน่นด้วยความเย็น (Cold trap) ฟังก์ชันหน่วงเวลาเริ่มการทำงาน ช่วยลดความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์ และช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
   
 10. ระบบควบคุมระยะไกล (1.5 กิโลเมตร)
  ช่วยให้สามารถติดตามกระบวนการทำแห้ง และควบคุมเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งได้อย่างง่ายดาย ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระยะไกล
   
 11. อุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมต่อความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
  อุปกรณ์เสริมถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้งาน
   


ภาพที่ 2 แสดงโปรแกรมการทำงาน Freeze Dryer  (P-Series)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sim-lab.com/product/html/?14.html
หรือ สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  แผนก Laboratory Product Division e-mail: laboratory@gibthai.com โทร. 02-2748331


X