Product Articles

Life Science

HAPS Lab Clean Wipe

 

HAPS Lab Clean Wipe แผ่นทำความสะอาดเอนกประสงค์ในห้องปฏิบัติการ ภายใต้การผลิตของบริษัท HUKO FS ประเทศเกาหลีนี้ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ได้ อาทิเช่น เตียงในห้องผ่าตัด อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำฟัน รวมถึง อุกปรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ตู้ปลอดเชื้อ โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องชั่งน้ำหนัก ตู้บ่มเชื้อ
 
ตู้เย็นเก็บสารเคมี เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ ตู้เก็บสารเคมี (อุณหภูมิห้อง)  

วิธีการใช้งานของแผ่นทำความสะอาดเอนกประสงค์นี้

  1. เช็ดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องการทำความสะอาดให้ทั่วทั้งหมด
  2. ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่ที่เหมาะสม

คุณลักษณะเด่นของแผ่นทำความสะอาดเอนกประสงค์นี้

  1. สามารถใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ในห้องผ่าตัด) ในห้องทันตกรรม รวมถึงในห้องปฏิบัติการทั่วไปได้
  2. ไม่สามารถใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคได้ แต่ใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ได้เท่านั้น
  3. สามารถช่วยขจัดคราบอันไม่พึงประสงค์เก่าๆ ออกได้
  4. ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์
  5. ปราศจากแอลกอฮอล์ ปราศจากสารฟอกขาว และฟอร์มัลดีไฮด์

ส่วนประกอบที่สำคัญของแผ่นทำความสะอาดเอนกประสงค์นี้

Active Ingredients Others
n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 0.01%
n-Alkyl Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride 0.01%
Purified Water 99.27%
Propylene glycol 0.50%
Tetra sodium Ethylene Diamine Tetra Acetate 0.15%
Citric Acid 0.05%
Sodium Acetate 0.01%

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายแผนกตลาดอุตสาหกรรม 02-2748331 หรือ TAS@3nholding.com


X