Product Articles

Laboratory

ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Cooled Incubator)

เป็นตู้อบเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +3 ˚C ถึง 70 ˚Cพร้อมระบบ defrosting functionเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท POL-EKO-APARATURA sp.j. จากประเทศโปแลนด์

คุณสมบัติในการใช้งาน

 • การตรวจวัด -BOD
 • การวิจัยทางจุลชีววิทยา
 • การเพาะปลูกพืช และการปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์ที่อุณหภูมิที่กำหนด
 • การเก็บรักษาของเหลว และตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพ

ตัวเครื่องติดตั้งคอนโทรลเลอร์ไมโครโพรเซสเซอร์แบบ PID พร้อมจอแสดงผลกราฟิก LCD และปุ่มสัมผัสที่ส่องสว่าง

ข้อดีของคอนโทรลเลอร์

 • สามารถสั่งการฟังก์ชันให้วนซ้ำได้ถึง 99 ครั้ง หรือทำซ้ำแบบต่อเนื่อง
 • จดจำโปรแกรมการใช้งานได้ 3 ผู้ใช้งาน
 • คุณลักษณะการหน่วงเวลาเริ่มต้นสามารถปรับได้ ตั้งแต่ 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที
 • ปรับตั้งค่าเวลาที่กำหนดสำหรับอุณหภูมิ และแสง (สำหรับ ST / FOT) จาก 1 นาทีถึง 31 วัน และ 1 นาทีถึง 99:59 ชั่วโมงหรือทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • การบันทึกค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุดของอุณหภูมิสำหรับแต่ละส่วน
 • แสดงภาพรวมของค่าที่ตั้ง และพารามิเตอร์ปัจจุบันขณะใช้งาน
 • สัญญาณเตือนอุณหภูมิทั้งในรูปแบบเสียง และข้อความ
 • ฟังก์ชั่นการละลายน้ำแข็ง
 • ระบบแจ้งเตือนเมื่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานล้มเหลว
 • ระบบควบคุมไฟฟ้าขัดข้อง (โปรแกรมดำเนินการต่อหลังจากการกู้คืนพลังงาน)
 • ระบบจับเวลาแบบดิจิตอล
 • ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • ระบบปิดพัดลมอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการทำงาน

คุณสมบัติพื้นฐานของตัวเครื่อง

 • ช่วงอุณหภูมิ: +3 ˚C ... +40˚C
 • โปรโตคอลควบคุมคุณภาพ (ที่ +37˚C)
 • ระดับการป้องกันอุณหภูมิ class 1.0 สำหรับรุ่น BASIC และ COMFORT และ 2.0 สำหรับรุ่น พรีเมี่ยมถึง DIN 12880
 • สัญญาณเตือนประตูเปิด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.pol-eko.com.pl/cooled-incubators/ หรือ สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ แผนก Laboratory Product Division e-mail: laboratory@gibthai.com โทร. 02-2748331

บทความโดย: นายวชานนท์ ตั้งเสถียรพันธ์
ตำแหน่ง Product Application Specialist Manager


X