Product Articles

Life Science

เครื่องปั่นเหวี่ยง Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) Rotea™ Counterflow Centrifugation System

เครื่องปั่นเหวี่ยง Cell Therapy Systems (CTS™) Rotea™ Counterflow Centrifugation System ภายใต้แบรนด์ Gibco™ จากบริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงที่นำเสนอระบบปฏิบัติการปั่นเหวี่ยงที่เหนือชั้นด้วยวิธีการปั่นเหวี่ยงแบบทวนกระแส Counterflow Centrifugation (CFC) ที่จะสามารถแยกเซลล์ตามความขนาดและความหนาแน่น โดยอาศัยการทำงานต้านกันของแรงไหลของของเหลว (Flow force) ต้านกันกับแรงจากการปั่นเหวี่ยง (centrifugal forces) ส่งผลให้เซลล์ที่แขวนลอยในของเหลวถูกแยกออก โดยไม่จับตัวเป็น pellet รวมถึงการถูกชะล้างอย่างอ่อนโยน กำจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถใช้สำหรับการแยกเซลล์ (cell separation) การเพิ่มความเข้มข้นของเซลล์ (concentration) การปั่นล้าง (washing) และอื่นๆ เพื่อความอเนกประสงค์ และยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับงานทางด้านเซลล์บำบัด (cell therapy) เช่น การบำบัดด้วย CAR-T การบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell therapy) รวมถึงการแยก PMBC (PBMC isolation)

CTS™ Rotea™ Counterflow Centrifugation System ประกอบด้วยเครื่องอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด และชุดอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อสำหรับการใช้ครั้งเดียว เป็นระบบปฏิบัติการแบบปิดที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย สามารถมองเห็นและปรับเองได้

นอกจากนั้นระบบของ CTS™ Rotea™ Counterflow Centrifugation ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังนี้

  • Process flexibility - อเนกประสงค์ และยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับสำหรับการแยกเซลล์ (cell separation) การเพิ่มความเข้มข้นของเซลล์ (concentration) การปั่นล้าง (washing) และอื่นๆ โดยที่คุณสามารถควบคุมและปรับเลือกความเร็วแรงในการปั่นเหวี่ยงและอัตราการไหลได้เอง

  • High cell recovery and viability - มีกระบวนการปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อ่อนโยนต่อเซลล์เมื่อเทียบกับวิธีอื่น โดย cell recovery ได้มากกว่า 95 % ในขณะที่ cell viability และ cell morphology มีความคล้ายคลึงกันก่อนและหลังปั่นเหวี่ยง จึงยืนยันได้ว่าเป็นกระบวนการที่รบกวนเซลล์น้อยที่สุด

  • Low output volumes - สามารถให้ปริมาณเอาต์พุตหลัง concentration ได้น้อยสุดถึง 5 มล. และมีความเข้มข้นสูงสุดได้ถึง 300 ล้านเซลล์ / มล. นอกจากนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณอินพุตที่หลากหลายตั้งแต่ 50 มล. ถึง 20 ลิตร

  • Research through commercial manufacturing – ชุดอุปกรณ์ระบบปิดสำหรับการใช้ครั้งเดียวที่ช่วยให้ปราศจากเชื้อ และการประมวลผลด้วยแพลตฟอร์ม Open Platform Communications Unified Architecture (OPC-UA) ที่ทันสมัยช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงโปรแกรม 21 CFR Part 11–compliant system ที่ควบคุมขั้นตอนและการทดสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ U.S. Federal Food and Drug Administration (FDA)

ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการต่างๆในเวิร์คโฟลว์ของคุณตั้งแต่การแยกเซลล์ การเพิ่มความเข้มข้นของเซลล์ การปั่นล้างและการแลกเปลี่ยนบัฟเฟอร์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและความราบรื่นให้กับงานของคุณได้มากกว่าที่เคย

ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.thermofisher.com/rotea หรือติดต่อแผนก Technical support e-mail: TAS@3nholding.com หรือฝ่ายงาน Life Science product โทร 022748331


X