“ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 3N Holding Group
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง“ กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้ ”

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท

ท่องเที่ยวและ
งานเลี้ยงปีใหม่

เงินช่วยเหลือพนักงาน

โบนัสประจำปี


 ตำแหน่งทั้งหมด

Sales Executive (สาขาภาคใต้) (แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง

เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ ,จุลชีววิทยา,เทคนิคการแพทย์ ,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป
สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี 
มีรถยนต์ส่วนตัว
พนักงานขาย วิ่งงาน 14 จังหวัดภาคใต้
 
สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันและเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการสมัครงานมาที่ E-mail: adisorn-lb@gibthai.com  หรือ dararat-ad@3nholding.com 
บริษัท กิบไทย จำกัด 44/6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
สามารถติดต่อได้ที่ อัญ HRโทร 02-2748331 # 1115

 


Sales Executive (Health&Aesthetics) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
    - เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 30  ปี
    - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี หรือ ปริญญาโท  สาขา พยาบาลศาสตร์
    - สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
    - รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในเขตรพ.เอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - เป็นผู้แทนขายในเขต กทม.
    - มีรถยนต์ส่วนตัว


Sales Executive (สาขาขอนแก่น) (Life Science Product) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : Sales Executive (อิสาน) จำนวน 1 อัตรา

แผนก Life Science Product Division

คุณสมบัติ

 

  • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาสศาสตร์ชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ/วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

  • เน้นด้าน Molecular Biology หรือ Cell Culture

  • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องมือ/น้ำยาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

  • รับผิดชอบงานขายเขตอิสาน เช่น นครราชสีมา , อุบลราชธานี, ขอนแก่น

  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสาน

  • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

 X