Fluorometer & KitProduct Name Product Code Company
QUBIT RNA IQ KIT, 75 ASSAYS 1TFS-BT-Q33221 Invitrogen
QUBIT 4 FLUOROMETER, WITH WIFI NO.A26774 1TFS-BT-Q33238 Invitrogen
QUBIT RNA HS ASSAY KIT 1TFS-BT-Q32852 Invitrogen
QUBIT dS DNA HS ASSAY KIT 1TFS-BT-Q32851 Invitrogen
QUANT-iT dsDNA BR ASSAY KIT 1TFS-BT-Q32850 Invitrogen
QUBIT 4 FLUOROMETER 1TFS-PT-Q33226 Invitrogen


X