ผมขอแสดงความห่วงใย ส่งกำลังใจ มายังพนักงาน กลุ่มทรีเอ็นโฮลดิ้งทุกคน ให้ตระหนักและมีสติสำหรับดูแลสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว

อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นและพยายามอย่างสุดความสามารถในการจัดหาและจัดส่งสินค้าให้ทัน และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงดำเนินมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และพร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้า ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน


คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร

ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัททรีเอ็น โฮลดิ้ง
โครงการส่งใจ สู้ภัย

โควิด-19

กลุ่มบริษัทในเครือทรีเอ็น โฮลดิ้ง


  เราจะผ่าน

วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”  

  ความเป็นมาของโครงการ  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง ตระหนักดีว่าขณะนี้ โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการหลายแห่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันการคัดกรอง และรักษาผู้ป่วยโควิด-19

คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัย จึงได้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรม ซึ่งสามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และรักษาผู้ป่วย เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข ที่ขาดแคลนโดยเฉพาะ เราขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน สู้ภัยโควิด-19

การบริจาค
และการสนับสนุน

  ภาพรวมการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์  

กลุ่มบริษัททรีเอ็น โฮลดิ้ง

Isolation Chamber

20 เครื่อง

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบ Photo Plasma

11 เครื่อง

ชุดป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ชุด PPE

7,100 ชุด

หน้ากาก KN95

4,800 ชิ้น

แว่นตากันลม Goggle

1,300 ชิ้น

หน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า Face Shield

6,500 ชิ้น

X