Centrifuge TubeProduct Name Product Code Company
50 ML. CENTRIFUGE TUBE, FLAT TOP, 25/PKG 2BLG-10-9501 Biologix Group
15 ML. CENTRIFUGE TUBE, FLAT TOP, 50/PKG 2BLG-10-9151 Biologix Group
50 ML. CENTRIFUGE TUBE, PLUG SEAL, 25/PKG 2BLG-10-0501 Biologix Group
15 ML. CENTRIFUGE TUBE PLUG SEAL, 50/PKG 2BLG-10-0151 Biologix Group
CENTRIFUGE TUBE 50 ML, PP, 50/PKG 1BT3-2550 Biotix


X