วิเคราะห์ลำดับเบส CES (Capillary Electrophoresis Sequencing: CES Service)

เป็นการให้บริการวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ (Sequencing) บนเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติ ด้วยวิธี Capillary Electrophoresis Sequencing (CES)

การบริการแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้


 

1. Standard Sequencing เป็นการรับบริการวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์แบบทั่วไป ซึ่งสามารถตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ได้จากตัวอย่าง PCR Product, Plasmid โดยสามารถวิเคราะห์ลำดับเบสได้ความยาวมากถึง 1,050 bp และมีความถูกต้องแม่นยำถึง 99% รวมทั้งยังมีบริการทำตัวอย่างให้บริสุทธิ์  และมี Universal Primer ให้บริการอีกด้วย นอกจากนี้ผลลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ จะถูกนำไปเทียบเคียงกับฐานข้อมูลและแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Blast X และ Blast  N
สนใจบริการ Standard Sequencing กรุณาคลิกดาวน์โหลด  Sequencing Form

 

 

 2. EZ-Seq (Barcode Sequencing) เป็นการรับบริการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ ที่ช่วยให้ลูกค้าง่ายและสะดวกต่อการเตรียมตัวอย่าง โดยนักวิจัยสามารถเตรียมตัวอย่าง PCR Product หรือ Plasmid ที่ต้องการวิเคราะห์ ผสมรวมกับ Primer ที่สนใจ และติดต่อขอซื้อ Barcode เพื่อติดที่หลอดที่จะส่งวิเคราะห์ได้เลย  โดยไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆเพิ่มเติม
สนใจบริการ EZ-Seq  (Barcode Sequencing) กรุณาคลิกดาวน์โหลด วิธีสั่งซื้อ

 

 3. Difficult Sequencing เป็นการบริการที่เหมาะกับการวิเคราะห์หาลำดับนิงคลีโอไทด์ที่มี GC/AT สูง หรือมีการซ้ำซ้อนของเบสสูง ทำให้ยากต่อวิเคราะห์  ซึ่งทาง Macrogen มีบริการวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์สำหรับตัวอย่างเหล่านี้ด้วย
 

 

 4. 16S/ITS Region rRNA Sequencing ให้บริการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S/ITS/26S rRNA ที่มาจากแบคทีเรีย หรือเชื้อรา โดยใช้หลักการ Sanger Sequencing เพียงส่งโคดลนีของแบคทีเรีย, รา หรือตัวอย่างอื่นๆ ที่สนใจ ทาง Macrogen จะทำการสกัดดีเอ็นเอ  ทำ PCR และหาลำดับนิวคลีโอไทด์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง Bioinformatics

 

 5. Primer Walking ให้บริการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่มีความยาวตั้งแต่ 2-15 kb โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างที่เป็น PCR Product หรือ Plasmid
 

 

 6. SNP/Mutation Analysis ให้บริการตรวจวิเคราะห์หา Single Nucleotide Polymorphism (SNP) แบบครบวงจร โดย Macrogen จะทำให้ตั้งแต่ PCR Optimization, Purification, Sequencing และการหาตำแหน่ง SNP
 

 

 7. Human mtDNA Sequencing ให้บริการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ Mitochondria DNA โดยใช้ Primer 15 set ในการทำ PCR และใช้ Primer 32 set ในการหานิวคลีโอไทด์เส้นเต็มของ Mitochondria DNA
Genotyping-Microsattlelite Analysis (GENESCAN) ให้บริการตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์(Genotyping) ดูรูปแบบของ DNA (DNA Profiling) และตรวจหาตำแหน่ง SNP  โดยวิเคราะห์จากตัวอย่าง PCR Product ที่มีการติดสารฟลูออเรสเซนต์

 

 สำหรับข้อมูลของการให้บริการวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ (Sequencing) สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่อีเมล์  macrogenpm@gibthai.comX