“ โครงการสานฝันวันฟ้าใส

ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ”

“ โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่องขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น, อุปกรณ์การเรียน, หนังสือ และของเล่น
ในโครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 13โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 13


บริษัท กิบไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 35 ปี ในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ โดยคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร (ประธานกรรมการ) มีแนวคิดที่อยากจะตอบแทนสังคม มุ่งมั่นสานต่อ ความตั้งใจด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียน ที่ขาดแคลน นำกำไรจากผลประกอบการของบริษัทมาช่วยเหลือโรงเรียนที่ห่างไกล โดยมอบเป็นอาคารเรียนถาวร และอุปกรณ์การ เรียนการสอน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาบริษัท กิบไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการ “สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา” โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมาเราได้มอบอาคารเรียนถาวรถึง 12 โรงเรียน ในปี 2563 อาคารเรียนหลังที่ 13 จะถูกส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านป่างิ้ว จ.เชียงใหม่ นำทีมโดยผู้บริหาร, พนักงานกิบไทยและบริษัทในเครือ พร้อมลูกค้า ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ร่วมเป็นอาสาสมัครก่อสร้างอาคารเรียนถาวรที่เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆ แม้ว่าเส้นทางที่แสนลำบากระยะทางก็ยาวไกลต่อการเข้าถึงพื้นที่โรงเรียน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กชาวไทยภูเขาเหล่านั้น เราพบว่าพื้นที่ยิ่งลำบากเท่าไหร่ความขาดแคลนยิ่งทวีคูณขึ้นไป สภาพอาคารเรียนบางแห่งชำรุดทรุดโทรม ห้องเรียนที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ดังนั้นการเข้าไปสร้างอาคารเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียน พร้อมสื่อความรู้ใหม่ๆ นอกจากจะช่วยสนับสนุนสร้างกำลังใจให้กับคุณครูบนดอยแล้วเด็กๆ มีแรงจูงใจในการเรียนหนังสือมากขึ้น นั่นคือเป้าหมายตลอดระยะเวลา 13 ปี ทีผ่านมากิบไทยจึงขอเชิญชวนลูกค้าร่วมเดินทางไปสร้างอาคารเรียน ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น, สื่อการเรียนรู้, อุปกรณ์การศึกษา, เครื่องกีฬา, ของเล่นเด็ก, หนังสือเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จ. เชียงใหม่ โดยเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2563 ลงทะเบียนผ่านทาง www.gibthai.com เท่านั้น (จำกัดจำนวน 30 ท่าน และขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน 4 ท่าน) สามารถบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สอบถามข้อมูล หรือแจ้งความจำนงบริจาคสิ่งของได้ที่ตัวแทนฝ่ายขายของท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้า 02 274 8331 ต่อ 3501-3503 E-mail: info@gibthai.com, cs@3nholding.comX