“ โครงการสานฝันวันฟ้าใส
ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง
โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 10


10 ปีแห่งความมุ่งมั่น เปลี่ยนผืนดินในถิ่นทุรกันดารสู่อาคารเรียนถาวร สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กน้อยชาวไทยภูเขากับโครงการ "สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษาปีที่ 10" สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร และปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าให้กับโรงเรียน บ้านแม่สลิดหลวง สาขาบ้านแม่โขะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559


เมื่อ 7 ปีที่แล้วในปี พ.ศ. 2552 บริษัท กิบไทย จำกัดได้มอบอาคารเรียน 1 หลังให้กับโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาสาขาบ้านแม่โขะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จากการที่ผู้บริหารกิบไทยได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นที่การมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในถิ่นทุรกันดาร เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ


ในปีนี้เราจะกลับไปพื้นที่แห่งความทรงจำนี้อีกครั้ง เพื่อสานต่อโอกาสทางการศึกษาเมื่อครั้งที่จัดโครงการ "สานฝันฯ ปี 3" จากจำนวนนักเรียน เพียงไม่กี่สิบคน สภาพอาคารเป็นเพิงสังกะสีสภาพทรุดโทรม ชาวบ้านผู้ปกครองเป็นเกษตรกรที่ยากจน แต่ปัจจุบันชาวไทยภูเขาได้เห็นความสำคัญ ของการศึกษามากขึ้นจึงส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้จึงจำเป็นต้องขยายห้องเรียนให้เพียงพอสำหรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดจากภาครัฐ ส่วนต่อเติมที่ขยายจากอาคารเรียนจึงมีสภาพที่ไม่สามารถบังแดดกันฝนได้อย่างถาวร บริษัท กิบไทย จำกัด จึงขอสานต่อมอบอาคารเรียนที่สามารถเป็นที่บังแดด กันฝน สร้างความอบอุ่นจากลมหนาวเอื้ออำนวยต่อการสอนของคุณครู และได้เห็นรอยยิ้มของ เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาไห้มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปกิบไทยจึงขอเรียนเชิญลูกค้าร่วมเดินทางไปสร้างอาคารเรียน และบริจาคสิ่งของจำเป็น สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษาเครื่องกีฬา ของเล่นเด็ก และหนังสือมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครู นักเรียน และชาวบ้านหมู่บ้านแม่โขะ และพื้นที่ใกล้เคียง


กิบไทยจึงขอเรียนเชิญลูกค้าร่วมเดินทางไปสร้างอาคารเรียน และบริจาคสิ่งของจำเป็น สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษาเครื่องกีฬา ของเล่นเด็ก และหนังสือมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครู นักเรียน และชาวบ้านหมู่บ้านแม่โขะ และพื้นที่ใกล้เคียงX