บริษัท กิบไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 35 ปี เมื่อปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ในการ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาและเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร (ประธานกรรมการ) มีแนวคิดที่ อยากจะตอบแทนสังคมมุ่งมั่นสานต่อ ความตั้งใจด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมการ ศึกษาในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ ขาดแคลนนำกำไรจากผลประกอบการของบริษัทมาช่วยเหลือโรงเรียนที่ห่างไกล โดยมอบเป็นอาคารเรียนถาวร และอุปกรณ์การ เรียนการสอน


นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาบริษัท กิบไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการ “สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา” โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมาเรา ได้มอบอาคารเรียนถาวรถึง 12 โรงเรียน ในปี 2563 อาคารเรียนหลังที่ 13 จะถูก ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านป่างิ้ว จ.เชียงใหม่ นำทีมโดยผู้บริหาร, พนักงานกิบไทย และบริษัทในเครือ พร้อมลูกค้า ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ร่วมเป็นอาสาสมัครก่อสร้าง อาคารเรียนถาวรที่เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆ แม้ว่าเส้นทางที่แสนลำบาก ระยะทางก็ยาวไกลต่อการเข้าถึงพื้นที่โรงเรียน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมอบ โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กชาวไทยภูเขาเหล่านั้น เราพบว่าพื้นที่ยิ่งลำบาก เท่าไหร่ ความขาดแคลนยิ่งทวีคูณขึ้นไป สภาพอาคารเรียนบางแห่งชำรุดทรุดโทรม ห้องเรียนที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ดังนั้นการเข้าไปสร้างอาคารเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียน พร้อมสื่อความรู้ใหม่ๆ นอกจากจะช่วยสนับสนุนสร้าง กำลังใจให้กับคุณครูบนดอยแล้วเด็กๆ มีแรงจูงใจในการเรียนหนังสือมากขึ้น นั่นคือเป้าหมายตลอดระยะเวลา 13 ปี ทีผ่านมา

โครงการปีที่ผ่านมา

X