“ โครงการสานฝันวันฟ้าใส

ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ”

“ โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่องขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น, อุปกรณ์การเรียน, หนังสือ และของเล่น
ในโครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 12โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 12


12 ปี แห่งการให้ สานต่อโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กน้อยชาวไทยภูเขา กับโครงการ “สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 12” สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนถามวร และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้กับ ณ โรงเรียนบ้านนากลาง ต. แม่ศึก อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ในวันที่ วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561


บริษัท กิบไทย จำกัด สานต่อมอบอาคารเรียนถาวรให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเป็นปีที่ 12 โดยคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร (ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร) มีแนวคิดที่อยากจะตอบแทนสังคม ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความ เจริญได้มีความเท่าเทียมกับเด็กๆ ทุกคนในประเทศไทย โดยนำกำไรจากผลประกอบการของบริษัท มาสร้างและมอบอาคารเรียน ถาวรขนาด 3 ห้องเรียน ห้องสุขา ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน และสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้กับโรงเรีที่คลาดแคลนต้องการความช่วยเหลือ


นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาเราได้ดำเนินโครงการ “สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กิบไทยได้มอบอาคารเรียนถาวรให้กับโรงเรียนบนดอยสูง และโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนอย่างแท้จริง นำทีมโดยผู้บริหาร, พนักงานกิบไทย และบริษัทในเครือ พร้อมลูกค้า ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ร่วมเป็นอาสาสมัครก่อสร้างอาคารเรียนถาวรที่เหมาะแก่ การเรียนรู้ของเด็กๆ แม้ว่าเส้นทางที่แสนลำบากระยะทางก็ยาวไกลต่อการเข้าถึงพื้นที่โรงเรียน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมอบ โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กชาวไทยภูเขาเหล่านั้น เราพบว่าพื้นที่ยิ่งลำบากเท่าไหร่ความขาดแคลนยิ่งทวีคูณขึ้นไป อาคารเรียนบางแห่งชำรุดทรุดโทรม ห้องเรียนที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน


ดังนั้นการเข้าไปสร้างอาคารเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียน พร้อมสื่อความรู้ใหม่ๆ นอกจากจะช่วยสนับสนุนสร้างกำลังใจให้กับ คุณครูบนดอยแล้วเด็กๆ มีแรงจูงใจในการเรียนหนังสือมากขึ้น นั่นคือเป้าหมายตลอดระยะเวลา 12 ปีกิบไทยจึงขอเชิญชวนลูกค้าร่วมเดินทางไปสร้างอาคารเรียน ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น, สื่อการเรียนรู้, อุปกรณ์การศึกษา, เครื่องกีฬา, ของเล่นเด็ก และหนังสือเรียน หนังสือนอกเวลามอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง ต. แม่ศึก อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ โดยเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนผ่านทาง www.gibthai.com เท่านั้น (จำกัดจำนวน 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน 4 ท่าน) และลูกค้าสามารถบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูล หรือแจ้งความจำนงบริจาคสิ่งของได้ที่ ตัวแทนฝ่ายขายของท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้า 02 274 8331 ต่อ 3501-3503 E-mail: info@gibthai.com, cs@3nholding.comX