นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาบริษัท กิบไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการ “สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา” โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาเราได้มอบอาคารเรียนถาวรถึง 14 โรงเรียน ในปี 2565 อาคารเรียนหลังที่ 15 จะถูกส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดลำบัวลอย จังหวัดนครนายก นำทีมโดยผู้บริหาร, พนักงานกิบไทยและบริษัทในเครือทรีเอ็นโฮลดิ้ง ร่วมเป็นอาสาสมัครก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนถาวรที่ปลอดภัย และเหมาะแก่การเรียนในแต่ละดับชั้นของนักเรียน จากการสำรวจของทีมงานอาคารเรียนเก่าใช้งานมากหลายสิบปีสภาพชำรุดทรุดโทรม หากมีการเปิดเรียนต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน ทั้งนี้อาสาสมัครจะร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้น้องๆ นักเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียน พร้อมสื่อความรู้ใหม่ๆ โดยกิบไทยขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนสร้างกำลังใจให้กับคุณครู ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป นั่นคือเป้าหมายตลอดระยะเวลา15 ปี ทีผ่านมา


โดยหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.)รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ร่วมกับบริษัท กิบไทย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ โดยคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร (ประธานกรรมการ) มีแนวคิดที่อยากจะตอบแทนสังคม มุ่งมั่นสานต่อความตั้งใจด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมการ ศึกษาในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน นำกำไรจากผลประกอบการของ บริษัทมาช่วยเหลือโรงเรียนที่ห่างไกล โดยมอบเป็นอาคารเรียนถาวร และอุปกรณ์การเรียนการสอน


เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียน ในปีนี้จึงขอปิดรับอาสาสมัครจากภายนอกองค์กร เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกฝ่าย

โครงการปีที่ผ่านมา

X