บริการสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis)

เป็นบริการสังเคราะห์ DNA เพื่อใช้เป็น DNA standard สำหรับงาน PCR, qPCR หรือสำหรับการทำ cloning, protein expression ซึ่งบริการนี้มีให้เลือก 2 แบบ คือ Gene synthesis คือการสังเคราะห์ DNA และโคลนเข้าเวคเตอร์ และ string DNA fragment คือสังเคราะห์ DNA แบบสายคู่แต่ไม่มีการโคลนเข้าเวคเตอร์

GeneArt® Gene Synthesis: your synthesized genes will be cloned into pMT vector and delivered as 5 ug plasmid DNA lyophilized
GeneArt® : your synthesized genes will be in linear dsDNA form (uncloned) and delivered as 200-1,500 ng dried

GeneArt® Strings™ DNA fragments

 

 

- Your synthesized will be cloned in GeneArt® standard vector (pMX series)
- 100% sequence verify
- quantity 5 µg plasmid DNA
- 40 bp-100kb synthesize

 

 

- linear double strand DNA
- quantity 200-1,500 ng
- 100bp-3,000 bp synthesize

 

  GeneArt® Gene Synthesis GeneArt® Strings™ DNA fragments
Product description Cloned gene into pMx vector Linear dsDNA fragment (uncloned)
Deliverable 5 ug lyophilized plasmid DNA 200ng-1,500 ng linear fragment DNA dried
Length 40bp-100kb DNA fragment 100-600 bp
DNA fragment 601-750 bp
DNA fragment 751-1,000 bp
DNA fragment 1,001-1,250 bp
DNA fragment 1,251-1,500 bp
DNA fragment 1,501-1,750 bp
DNA fragment 1,751-2,000 bp
DNA fragment 2,000-2,2500 bp
DNA fragment 2,501-2,750 bp
DNA fragment 2,501-2,750 bp
DNA fragment 2,751-3,000 bp

ท่านที่สนใจสั่งสังเคราะห์สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ Download และส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดกลับเพื่อประเมินราคาทาง E-mail : info@gibthai.com

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thermofisher.com/genesynthesis หรือติดต่อสอบถามได้ที่แผนก Technical Support e-mail: TAS@3nholding.comHow to Order

  1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสั่งซื้อ DOWNLOAD ORDERING FORM
  2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสั่งซื้อให้ครบถ้วน
  3. อัปโหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
  4. กด เพื่อยืนยันการส่งออเดอร์X