Product Articles

Grid Grid-1 List

 • การตรวจทางภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Serology Assays)

  25 August 2021

  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019; COVID-19) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงคือ ไวรัสซาร์ส-โควี-2 (Seve... Read More

 • การตรวจหาแอนติบอดีชนิด neutralizing antibody (NAb) ที่จำเพาะต่อ SARS-CoV-2 (Covid-19)

  25 August 2021

  สืบเนื่องจากบทความในหัวข้อการตรวจทางภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Serology Assays) https://www.gibthai.com/service/article_detail/302ที่ทำให้ทราบเกี่ยวกั... Read More

 • Protein Assay using Fluorescent Dye Method

  22 September 2021

  การหาปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างโปรตีนเป็นอีกส่วนสำคัญของการทำงานวิจัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสกัดโปรตีน (Protein Extraction) การทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ (Protein Purification) การติดฉลากโปรตีน (... Read More

 • Gel Documentation

  22 September 2021

  Gel Documentation เป็นอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพและบันทึกภาพตำแหน่งของ DNA RNA หรือ Protein บนเจลหรือเมมเบรน ซึ่งมาพร้อมกับโปรแกรมการถ่ายภาพ และบันทึกภาพ มากกว่านั้นยังสามารถวิเคราะห์ภาพตัวอย่าง... Read More

 • รูปแบบของ CRISPR guide RNA (gRNA) และการออกแบบด้วย TrueDesign tool

  22 September 2021

  CRISPR-Cas9 system ประกอบด้วย short noncoding guide RNA (gRNA) ที่มี 2 ส่วนด้วยกันคือ target-specific CRISPR RNA (crRNA) และ auxiliary trans-activating crRNA (tracrRNA) ซึ่ง gRNA จะทำงานร่วมกับ... Read More

 • การศึกษา Whole genome sequencing ของไวรัส covid-19 และไวรัสชนิดอื่นๆ

  22 June 2021

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของ covid-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน การศึกษา viral whole genome sequencing มีบทบาทสำคัญในการศึกษา viral evolution และ genome diversity อีกทั้งข้อมูล viral whole genome s... Read More

 • Iris9 Prestained Protein Ladder (15 to 180 kDa)

  22 June 2021

  Iris9 Prestained Protein Ladder ของยี่ห้อ BioHelix ประเทศไต้หวัน เป็นโปรตีนมาตรฐานแบบพร้อมใช้งาน (Ready to use) จำนวน 9 แถบ ที่มีการย้อม 3 สี (Pre-stained) ที่แตกต่างกัน (สีฟ้า สีเขียว และ... Read More

 • Genome Editing by Cas9 protein format

  16 June 2021

  การแก้ไขระดับ genome (Genome editing) ด้วยเทคนิค CRISPR-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) เป็นการทำงานของ engineered nucleases ร่วมกับ endogenous repair mecha... Read More

 • การตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)

  27 September 2021

  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย คือ กลุ่มของแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) รูปร่างท่อน เจริญได้ทั้งมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน (facultative anaerobe) ไม่... Read More

 • เครื่องจ่ายสารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syringe Pump)

  20 September 2021

  เครื่องจ่ายสารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syringe Pump) รุ่น VDOSE 1200/2400 เป็นสินค้าจากบริษัท WIGGENS CO., LTD ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยหลอดฉีดสารละลาย และตัวควบคุม มีทั้งแบบ 1 หลอด และ 2... Read More

 • กระบวนการผลิตวัคซีน/สารพิษจากเชื้อ Clostidium botulinum ด้วยกระบวนการหมัก (Fermentation)

  01 September 2021

  เชื้อ C. botulinum เป็นเชื้อที่มีการปนเปื้อนในอาหารที่มีสภาวะออกซิเจนต่ำ และจะผลิตสารพิษที่เรียกว่า Botulinum neurotoxin ซึ่งเป็นสารพิษที่รุนแรงมากที่สุด และสารพิษนี้มีการใช้เป็นอาวุธชี... Read More

 • Semi Dry Blotting

  30 August 2021

  Semi Dry เป็นอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสารพันธุกรรมทั้ง ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ หรือ โปรตีนจากเจลลงสู่แผ่นเมมเบรน หรือที่รู้จักกันดีในเทคนิคที่เรียกว่า Blotting ซึ่งใช้เวลาเพียง 15-30 นาที โด... Read More

X