Event & Activity

กิบไทยเปิดตัวแผนก Health & Aesthetics


03 March 2016 - 03 March 2016

Gibthai ;3N Buildingบริษัท กิบไทย จำกัด เปิดตัวแผนกน้องใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลสุขภาพ และความสวยความงาม ได้จัด Workshop เรื่อง Clinical Application of Fresh Placenta Extract and Autologous Growth Factor in Orthopedics บรรยาย และสาธิตโดย พญ. สุทธาวดี สุขเจริญสิน แพทย์เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกซ์ และด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพ ประจำ ไคโรเฮลท์ แบงคอก ซึ่งมีแพทย์ผู้เชียวชาญทางด้านผิวหนังชั้นนำเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ Gibthai Trining Center (GTC)

X