Product Articles

Life Science

MIC Real-time PCR

 

MIC หรือ Magnetic Induction Cycler ยี่ห้อ Bio Molecular Systems ประเทศออสเตรเลีย เป็นเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมสภาพจริงหรือทีเรียกว่า  Real-Time PCR โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กจนทำให้เกิดความร้อน ตัวเครื่อง MIC จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอยู่ คือ

1. ความเร็ว (Speed) ด้วยคุณสมบัติการเหนี่ยวนำความร้อนโดยแม่เหล็ก เเละพัดลมระบายอากาศสำหรับสร้างความเย็นของ MIC ส่งผลให้ได้ผลของการทำ PCR ภายใน 25 นาที สำหรับ 35 รอบการทำ qPCR นอกจากนี้ตัวเครื่องรองรับการอ่านสีฟลูออร์เรสเซ้นต์ได้สูงสุดถึง 4 ช่องสีพร้อมฟังชั่น HRM

2. มีความถูกต้อง (Accuracy) เนื่องจากภายในตัวเครื่องมีการติดตั้งฐานรองเป็นอลูมิเนียม ที่สามารถควบคุมความสม่ำเสมอ (Uniformity) ของอุณหภูมิ ส่งผลให้ลดการเเกว่งของอุณหภูมิระหว่างแถว เเละตัวอย่างได้รับอุณหภูมิปริมาณเท่ากัน

3. ขนาด (Size) ด้วยคุณสมบัติการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (magnetic induction) ทำให้เครื่อง MIC ไม่จำเป็นต้องมี heat lidในการสร้างความร้อน ส่งผลให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก โดยมีน้ำหนักอยู่ที่ 2 กิโลกรัม กะทัดรัดง่ายต่อการพกพาหรือเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลอด Strips ขนาด 0.1 ml รองรับการเคมีตั้งแต่ 5 μL-30 μL ซึ่งภายในบรรจุน้ำมันซึ่งป้องกันการระเหยของสารเคมีในขั้นตอนการทำ qPCR

4. การเชื่อมต่อ (Connectivity)  เครื่อง MIC สามารถเชื่อต่อกันโดย Bluetooth หรือ USB ที่ส่งผลให้คอมพิวเตอร์หนึ่งตัวสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง MIC ได้สูงถึง 10 เครื่อง นั่นหมายความว่าสามารถเพิ่มปริมาณตัวอย่างจาก 48 ตัวอย่างถึง 480 ตัวอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นภายในตัวเครื่องยังสามารถเก็บข้อมูลได้ชั่วคราวในกรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เเละสามารถกู้คืนกลับมาได้เมื่อมีการเชื่อมต่ออีกครั้ง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://biomolecularsystems.com/mic-qpcr/ หรือ ติดต่อแผนก Technical support
e-mail: TAS@3nholding.com หรือฝ่ายงาน Life Science product โทร 022748331


X