การสั่งซื้อสินค้า


ฉันสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร

1.  สถานะ Cart:

 • เมื่อท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าให้คลิกที่ปุ่ม “Add to cart”  และสามารถเพิ่มรายการสินค้า โดยคลิกที่ปุ่ม “Continue Shopping” ท่านสามารถเลือกรายการสินค้าเพิ่มเติมจนครบตามที่ต้องการ
 • ท่านสามารถเพิ่มจำนวนสินค้า โดยสามารถเลือกจำนวนที่ช่อง QTY. ได้เลย และสามารถลบบางรายการที่ไม่ต้องการสั่งซื้อโดยคลิกที่รูปกากบาท (ด้านหลังรายการ)
 • เมื่อท่านได้รายการสินค้าและจำนวนตามที่ต้องการแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม “Process Order” 

2. สถานะBilling&Shipping Info: ใส่รายละเอียดในการสั่งซื้อ เช่น หัวบิล ที่อยู่ในการส่งสินค้า แล้วคลิกที่ปุ่ม  “Process Order”

3. สถานะConfirm Order: เช็ครายละเอียดอีกครั้งแล้วคลิกที่ปุ่ม “Confirm Order”

4. สถานะComplete: เมื่อการสั่งซื้อสำเร็จท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากบริษัท กิบไทย จำกัด

 


การตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า


ฉันจะติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้จากที่ใด

ท่านสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อด้วยตัวเองได้โดย คลิกปุ่ม “Login” (ใส่ User name และ Password) แล้วคลิกที่ “Manage Account” แล้วเลือก My Order List


การคืน / เปลี่ยนสินค้า


ฉันสามารถคืน/เปลี่ยนสินค้าได้หรือไม่

หากท่านพบว่าสินค้ามีปัญหา หรือไม่ตรงตามความต้องการ สามารถติดต่อผู้แทนขายหรือแผนก Customer Service ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2748331-3 หรืออีเมล์ cs@gibthai.com เพื่อขอคำปรึกษาและพิจารณาการเปลี่ยน/คืนสินค้า ทั้งนี้ การเปลี่ยน/คืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ


ข้อมูลคะแนนของฉัน


ทำไมคะแนนของฉันจึงยังไม่เพิ่ม

เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ คะแนนของท่านจะยังไม่เพิ่มขึ้นทันที แต่จะเพิ่มหลังจากรายการสั่งซื้อของท่านได้เปลี่ยนสถานะเป็น "จัดส่งเรียบร้อยแล้ว"

ฉันสามารถตรวจสอบคะแนนได้อย่างไร

ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตัวเองได้โดย คลิกปุ่ม “Login” (ใส่ User name และ Password) แล้วคลิกที่ “Manage Account” แล้วเลือก My Redemption: รายการแลกของสมนาคุณ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คะแนนของฉันได้มาอย่างไร

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ และทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านจะได้รับคะแนนสะสมโดยราคาสินค้า 1 บาท จะเท่ากับ 1 คะแนน ทั้งนี้ ราคาสินค้าจะนับจากราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


การรับข่าวสารสินค้า


ฉันสามารถขอรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทได้อย่างไร

 1. ท่านสามารถติดต่อผู้แทนขายที่ท่านเคยติดต่อด้วยโดยตรง
 2. ท่านสามารถแจ้งขอรับข่าวสารมาที่ Line ID: @gibthaiหรือส่งอีเมล์มาที่ cs@gibthai.com หรือโทรศัพท์ 02-2748331-3


การขอใบเสนอราคา


ฉันสามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้อย่างไร

 • ท่านสามารถติดต่อขอใบเสนอราคาจากผู้แทนขายที่ท่านเคยติดต่อด้วยโดยตรง  หรือ
 • ท่านสามารถส่งอีเมล์เพื่อขอใบเสนอราคามาที่ cs@gibthai.comหรือ  Line ID: @gibthaiหรือโทรศัพท์ 02-2748331-3

หรือสามารถแจ้งขอใบเสนอราคาผ่านหน้าเว็บไซต์ ตามขั้นตอน ดังนี้

1.  สถานะ Cart:

 • เมื่อท่านต้องการขอใบเสนอราคาให้คลิกที่ปุ่ม “QUOTATION”  และสามารถเพิ่มรายการสินค้าโดยคลิกที่ปุ่ม “Continue Shopping” สามารถเลือกรายการสินค้าเพิ่มเติมจนครบตามที่ต้องการ
 • ท่านสามารถเพิ่มจำนวนสินค้า โดยสามารถเลือกจำนวนที่ช่อง QTY. ได้เลย และสามารถลบบางรายการที่ไม่ต้องการสั่งซื้อโดยคลิกที่รูปกากบาท (ด้านหลังรายการ)
 • เมื่อท่านได้รายการสินค้าและจำนวนตามที่ต้องการแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม “Request Quotation” 

2. สถานะ Billing&Shipping Info: ใส่รายละเอียดในการสั่งซื้อ เช่น หัวบิล ที่อยู่ในการส่งสินค้า แล้วคลิกที่ปุ่ม  “Process Quotation”

3. สถานะ Confirm Order: เช็ครายละเอียดอีกครั้งแล้วคลิกที่ปุ่ม “Confirm Quotation”

4. สถานะ Complete: เมื่อการขอใบเสนอราคาสำเร็จท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากบริษัท กิบไทย จำกัด โดย Customer Service จะส่งใบเสนอราคาไปให้ท่าน ทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้

**หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามจากบริษัทฯ ได้ในเวลาทำการ (8.30-17.00 น.) **

 

 


การจัดส่งสินค้า


ฉันจะได้รับสินค้าภายในกี่วัน

 • กรณีสินค้ามีขนาดเล็ก และบริษัทฯ มีสินค้าพร้อมส่ง ท่านจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลา ดังนี้
  • กรุงเทพฯและปริมณฑล 3-5 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด 7  วันทำการ
 • กรณีสินค้ามีขนาดใหญ่  และบริษัทฯ มีสินค้าพร้อมส่งท่านจะได้รับสินค้าภายใน 15-30 วัน และหากสินค้าจำเป็นต้องมีการติดตั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ช่างบริการ เข้าไปดำเนินการหลังสินค้าส่งถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีต้องสั่งสินค้าจากต่างประเทศ ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 30–90 วัน ขึ้นอยู่กับแบรนด์สินค้า

บริษัทจัดส่งสินค้าโดยวิธีใด

สินค้าที่ท่านสั่งซื้อจะได้รับการขนส่งที่ถูกต้อง ผ่านบริการจัดส่งสินค้า 2 ช่องทาง ได้แก่ 

 1. แผนกจัดส่งของบริษัท/ตัวแทนเขตขายของบริษัทจัดส่งเอง 
 2. จัดส่งสินค้าด้วยบริการจัดส่งของบริษัทเอกชนซึ่งเชื่อถือได้ 

 


การยกเลิกการสั่งซื้อ


ฉันสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้หรือไม่

ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีโดยติดต่อผู้แทนขายหรือแผนก Customer Service ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2748331-3  หรืออีเมล์ cs@gibthai.com

 ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการสั่งซื้อ หากมีการชำระค่าสินค้าแล้ว**


ข้อมูลบัญชีของฉัน


ฉันสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้หรือไม่

ท่านสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีบนหน้าเว็บไซต์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ฉันสามารถเข้าดูข้อมูลบัญชีของฉันได้อย่างไร

ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลบัญชีของท่านบนหน้าเว็บไซต์ โดยคลิกปุ่ม “Login” (ใส่ User name และ Password) แล้วคลิกที่ “Manage Account” ท่านสามารถคลิกดูข้อมูลบัญชีของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ฉันจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลบัญชีให้ครบทุกช่องหรือไม่

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องกรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล์ ให้ชัดเจน บริษัทฯ ต้องการข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวสำหรับติดต่อด้านการซื้อ-ขายสินค้ากับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวควรเป็นข้อมูลจริงและอัพเดทให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการท่าน


การแลกของรางวัล


ฉันสามารถตรวจสอบของรางวัลได้จากช่องทางใด

ท่านสามารถตรวจสอบของสมนาคุณบนหน้าเว็บไซต์ โดย  คลิกปุ่ม “Login” (ใส่ user name และ  Password) แล้วคลิกที่ “Manage Account” แล้วเลือก My Redemption: รายการแลกของสมนาคุณ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนและรายการของสมนาคุณที่แลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ฉันสามารถแลกของรางวัลได้อย่างไร

ท่านสามารถใช้คะแนนสะสมเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อแลกของสมนาคุณจากบริษัทฯได้ โดยคลิกเลือก "แลกของสมนาคุณ" บนรายการของสมนาคุณที่ต้องการ ระบบจะหักคะแนนที่ท่านใช้ออกไปโดยอัตโนมัติ จากนั้นบริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอที่อยู่สำหรับจัดส่งของสมนาคุณให้ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณเฉพาะคะแนนสะสมของยอดที่ไม่ค้างชำระเท่านั้น


ติดต่อกิบไทย


ฉันสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร

ท่านสามารถติดต่อบริษัท กิบไทย จำกัดได้หลากหลายช่องทางได้แก่ 

โทรศัพท์: 02-2748331-3 

อีเมล์: info@gibthai.com  หรือ cs@gibthai.com

Line ID: @gibthai

Facebook: GibthaiFAN

Live Chat: www.gibthai.com

 X